“Yoga er at forene bevidstheden i hjertet”

Patanjali Yogasutra 1.2

“Nuet er læren om Yoga”

Panjali Yogasutra 1.1