Chakrasystemet

, ,

Chakrasystemet er også kendt som den subtile anatomi. Systemet stammer fra Indien, og er blevet anvendt i Østen i årtusinder. Ordet Chakra er sanskrit og betyder ”drejende hjul”, hvor kroppens prana eller livskraft rummes og organiseres. Chakra befinder sig i kroppens æteriske lag, også kaldet pranakroppen eller energikroppen, og der findes over 1000 i alt, hvoraf de 7 vigtigste befinder sig i rygsøjlen.

Chakra repræsenterer bindeleddet mellem det åndelige og det fysiske, og hvert chakra er forbundet med specifikke kropsdele samt specifikke livstemaer såsom familie, sexualitet, personlig power, kærlighed, kreativitet m.m.

De 7 vigtigste chakras

  1. Rodcentret / Muladhara Chakra
  2. Haracentreat / Svadisthana Chakra
  3. Solar Plexus / Manipura Chakra
  4. Hjertecentret / Anahata chakra
  5. Halscentret / Vishudha Chakra
  6. Det 3. øje / Ajna Chakra
  7. Kronecentret / Sahasrara Chakra

Til hvert center er knyttet en lang række kendetegn, såsom farver, mantra og symboler (yantra), som kan benyttes hvis man ønsker at aktivere og balancerer chakraerne.