Historien om Yoga

“Yoga er at stilne sindet”
Patanjali, Yoga Sutra 1.2.

Yoga er andet og mere end de fysiske øvelser, som vi, her i Vesten, typisk forbinder med begrebet. Det er en videnskab og livsfilosofi, som stammer fra Indien og har mere end 10.000 år på bagen. Der har dog ikke stået ”stræk & bøj” på menuen i alle de år. De fysiske øvelser vi kender i dag, er formentlig først opstået i løbet af de seneste 1-2.000 år.

Definitionen af Yoga

Ordet yoga kan oversættes til forening. kommer af Sanskrit ordet yuj som betyder at forene. I spirituelle termer menes der oplysning (samadhi), hvor der er en forening mellem din individuelle bevidsthed og den universelle bevidsthed.

I praksis handler det om at skabe balance og harmoni i krop og sind. Målet er at stilne sindet og opnå en meditativ tilstand, hvor du er fri af alle lidelser og oplever fred og glæde.

Meditation er midlet og målet

Meditation er både midlet og målet i yoga. Den meditative tilstand kan beskrives som når den indre og ydre verden er i balance, og understøtter hinanden. Hvis der er ubalance modarbejder de i stedet hinanden, og lidelse opstår.

De første Yogi’er på jorden

Vedaerne er de første kendte værker i yoga litteraturen. Der er 4 værker i alt, og de tidligste optegninger stammer helt tilbage fra istiden. De blev skrevet af Rishierne – den tids vismænd og kvinder i Indien. Veda betyder evig kundskab og består af hymner eller mantra, samt ritualer til tilbedelse af naturen, som stadig bruges den dag i dag.

Op omkring år 1.500-500 f.kr. er tiden for Upanishad, betyder sidde nær og med det menes at spirituelt søgende ville sidde og lytte til de vise mænd (m/k), og lytte til deres esoteriske eksperimenter. Man gik altså fra at dyrke Rishiernes fysiske ritualer, til at eksperimentere med indre ritualer såsom meditation etc.

Klassisk yogafilosofi

Springer vi frem til omkring år 600 f.kr.-200 e.kr. kommer vi til 2 af de værker, som i dag er nogle af de mest velkendte og anerkendte værker i yoga historien og yoga filosofien. Det ene er Bhagavad Gita (Herrens sang), som desuden er grundstenen i Hinduisme. Den beskriver bl.a. de 4 hovedveje indenfor yogaen.

I samme periode, sandsynligvis samtidigt med Buddha, levede en herre ved navn Patanjali. Han skabte et værk kaldet Yoga Sutraerne (Yoga Darshan), som er 196 korte tråde eller vers (sutra betyder tråd), som er essensen af de oprindelige Veda. De beskriver både meningen og formålet med yoga, samt kortlægger 4 hovedveje i Yoga – i særdeleshed ”det royale spor” kaldet Raja Yoga.

Yoga Sutraene, som må siges at være tidsløse. For selv her ca. 2.000 år efter de blev nedfældet er de relevante og anvendelige. De er oprindeligt skrevet på Sanskrit, og der findes i dag et hav af oversættelser og fortolkninger.

De 4 hovedveje til Oplysning

Man siger at alle veje fører til Rom. Og i dette tilfælde er der også mange veje, som fører til at opnå forening og blive et spirituelt oplyst væsen.

De 4 hovedveje er:

 • Bhakti Yoga er forening via tilbedelse. Ordet betyder frygtløs og hermed menes en komplet overgivelse til den højere bevisthed. Konkret praktiseres det fx via spirituelle sange og mantra repetition.
 • Karma Yoga er forening gennem uselviske gerninger, dvs. at du ikke har nogen som helst forventninger knyttet til dine gerninger. Eksempler herpå er frivilligt arbejde, hvor du hverken forventer løn eller anerkendelse.
 • Jnana Yoga er visdommens yoga, og her søger man forening via personlig udvikling og (selv)indsigt og studier.
 • Raja Yoga kaldes det royale spor, hvor de 3 førnævnte spor er integreret i sammen med den fysiske Hatha Yoga. Patanjali har kortlagt det som de 8 grene eller trin af yoga.

Raja Yogaens 8 trin

På sanskrit hedder det Astanga Yoga (ikke at forveksle med stilarten astanga). Det betyder de 8 grene af yoga, og er de 8 discipliner der skal til for at stilne sindet.

 1. Yama: de etiske leveregler
 2. Niyama: de indre værdier
 3. Asana: fysiske øvelser
 4. Pranayama: vejrtrækning
 5. Pratyahara: tilbagetrækning fra sanserne
 6. Dharana: fokusering
 7. Dhyana: Meditation
 8. Samadhi: oplysning

De første 5 grene eller trin er noget man kan træne sig til, hvorimod de sidste 3 er det der sker, når man mestrer de første 5.

Trinene er ikke som i et computerspil, hvor man skal gennemføre et level for at gå videre til næste. Man arbejder typisk på alle niveauer simultant.

Yogaøvelser er Tantra

Sex er det første mange tænker her i Vesten, når man siger ordet Tantra. Men faktisk udgør det kun en meget lille del af Tantra systemet.

I Tantra er den fysiske krop i centrum, og fokus er på at opnå frigørelse fra lidelse og opnå oplysning ved at harmonisere og forene de modsatrettede energistrømme i kroppen.

Hatha Yoga, som betyder forening (yoga) af sol (ha) og måne (tha), handler netop om at balancere og harmonisere energien i kroppen.

Alle yogatimer, som involverer fysiske yogastillinger og åndedrætsøvelser, er afarter af Hatha Yoga.

Yoga i Vesten

Yoga og Indisk filosofi har haft indflydelse på Vesten i tusinder af år.

I slutningen af 1900-tallet kom munken Swami Vivekananda til USA for at tale på en kongres, og han havde stor succes med at udbrede kendskabet til Raja Yoga.

I 1950-60’erne sendte flere Indiske Guru’er sendte deres disciple til både USA og Europa, og yoga, som vi kender den i dag blev for alvor kendt.

Selvom disse disciple oprindeligt bragte Raja Yoga med sig, er det i dag oftest kun de fysiske stillinger eller Hatha delen, vi bliver præsenteret for i en yogatime.

I dag findes der til gengæld et utal af ”unikke” Hatha stilarter, såsom  Anusara, Astanga, Yin, Iyengar etc.