Yama: Skab positiv spiral i tanker, ord og handlinger

Det første trin i Patanjalis “Astanga Yoga – De 8 trin i Yoga” er ”yama”, som refererer til 5 etiske leveregler. De adresserer den adfærd, som skal ophøre; vaner og mønstre du bør skille dig af med, fordi de ikke tjener dig.

Hvordan vi tænker, taler og handler i forhold til andre men i særdeleshed i forhold til os selv.

Du kan ikke kontrollere andres handlinger. Du kan kun kontrollere din egen reaktion. Negative tanker dræner. Positive tanker giver energi.

Kort fortalt kan du skabe en positiv spiral i tanker, ord og handlinger ved at:

 • Erstatte vold med følsomhed, omsorg, nænsomhed (ahimsa)
 • Erstatte løgn med ærlighed (Satya)
 • Erstatte tyveri og snyd med gavmildhed (Asteya)
 • Erstatte ekstremer med mådeholdenhed (Brahmacharia)
 • Erstatte grådighed med minimalisme og tillid (Aparigraha)

I praksis er det en opfordring til at vende verden på hovedet, og gøre tingene anderledes så du bliver bevidst om alle dine vaner og handlemønstre, og så eliminerer dem som ikke tjener dig.

Her følger inspiration til at observerer og praktiserer levereglerne.

1. Vær omsorgsfuld, følsom og nænsom (Ahimsa = ikke-vold):

Bliv bevidst om hvad du tænker, siger og gør. Prøv fx i 1 uge at skrive ned hver gang du bryder ”ahimsa”-reglen – stort som småt.

 • Handlinger: undgå fysisk vold, presse dig selv for hårdt i sport, etc.
 • Ord: undgå råberi, vredesudbrud, ukonstruktiv kritik, sladder, bagtaler, at sige noget bevidst for at såre.
 • Tanker: undlad at dømme eller kritisere dig selv eller andre, jalousi etc.

PS: husk ikke at dømme dig selv, når du opdager at du dømmer, kritiserer, reagerer uhensigtsmæssigt etc.

2. Sandhed og ærlighed overfor dig selv og andre (Satya = ærlighed)

Vær ærlig  – det er nemmere og giver stor selvrespekt. Gå aldrig på kompromis med ahimsa-reglen, dvs. undlad bevidst at såre et andet menneske uden grund. Husk på, mange gange er din sandhed blot din mening, og altså ikke en universel sandhed.

Måderne hvorpå du kan kultivere denne leveregel er fx:

 • altid at yde dit bedste (hverken mere eller mindre)
 • vær ærlig over for dig selv og andre (hvorfor gør du som du gør)
 • drop undskyldningerne overfor dig selv og andre
 • lær at skelne mellem hvad der er sandhed og (din) mening

3. Gavmildhed. Giv i stedet for at tage (Asteya = ikke-stjæle)

Der er mange måder at stjæle på:

 • Materielle ting.
 • Uhåndgribelige ting: opmærksomhed, æren eller mulighederne.
  • Jalousi er ikke at unde andre deres succes, ferrari, etc.
 • Overbeskyttelse af andre mennesker. Stjæle personens udviklingsmulighed.

Husk: hvis du giver med et rent hjerte (uden bagtanke), kommer det 10-foldigt igen……du kan bare ikke selv bestemme hvornår og hvordan.

4. Alt med måde (Brahmacharia = mådeholdenhed)

Essensen af denne leveregel er at du skal konsolidere din energi. Og naturloven siger at hvad der går op også kommer ned. Så hvis du higer efter de ekstreme ”highs” må du også indstille dig på at der kommer nogle ekstreme ”lows”.

”Alt med måde” er derfor et godt råd til at give plads til alt det du ønsker i livet, uden at det tipper balancen og skaber uro i sindet.

5. Minimalisme og tillid til livet (Aparigraha = ikke-grådighed)

Vi mennesker tror ofte at det er de ydre ting og omstændigheder, som gør os lykkelige. Hvis bare lige jeg får det par sko, den kæreste, den sejlbåd – så bliver jeg lykkelig.

Kort sagt går dette leveråd ud på at:

 • droppe begæret efter nye ting
 • give slip på ejerskab over ting og mennesker (min / mit)
 • giv slip på ideen om hvordan du synes tingene skal være

Livet bliver meget enklere, hvis du tør stole på at livet nok skal give dig nøjagtig det du har brug for, når du har brug for det.

 

Gå til hovedartiklen: “Astanga Yoga – de 8 trin i Yoga